Ansattes rettigheter

Det blir avholdt et møte for dine ansatte, der nåværende leverandør og ny leverandør skal delta. Formålet med møtet er å sikre ansatte god informasjon og ivaretakelse av ansattes rettigheter omkring virksomhetsoverdragelsen. Ansatte får anledning til å innhente den informasjonen de ønsker.

Ved en virksomhetsoverdragelse vil ingen ansatte med fast stillingsprosent miste stillingen sin, såfremt de selv ikke takker nei til en overføring til ny leverandør. Hvis de takker ja til å følge med i virksomhetsoverdragelsen, blir ny leverandør deres arbeidsgiver. Lovverket sikrer at ansatte skal ha samme lønnsvilkår hos ny leverandør lik det de hadde hos leverandøren du har avsluttet avtalen med.

En slik overføring kan ta opptil 3 måneder. Norsk standard for BPA betegner dette som oppsigelsestid. Likevel er vår erfaring at de aller fleste leverandører imøtekommer arbeidsleders ønske om overføringsdato, så lenge de har tilstrekkelig tid med å innfri rettighetene til ansatte.

Dersom du ønsker mer informasjon om å bytte leverandør eller om hvordan dette utføres praktisk, ikke nøl med å kontakte oss. Vi skal sørge for at du får alle den informasjon du behøver, slik at du kan fatte ditt valg.