BPA for barn og ungdom2021-08-24T09:29:56+02:00

Veien fra barn til voksen

BPA bidrar til en trygg og forutsigbar overgang fra barn til ungdom, ungdom til voksen.  Med selv å styre tjenesten legger du til rette for selvstendiggjøring og utvikling slik det passer dere. Mange foreldre opplever en bedre avlastning, større kontroll, redusert stress og økt livskvalitet for hele familien. Mange uttrykker også at de opplever å mestre egen hverdag bedre og at BPA gi de den fleksibiliteten de behøver.

BPA skal bidra til et likeverdig og fritt liv uavhengig av funksjonsnivå.

BPA gir dere mulighetene til å alle kunne være samlet som en familie

Den gir foreldre mulighet til å fordele oppmerksomheten og ressursene til alle. Den kan gi avlastning og pusterom. Tjenesten legger til rette for en forutsigbar hverdag der dere legger føringene som passer inn i deres hjem og hverdag. Samtidig som det gir dere kontroll på hvem som kommer og hvilken opplæring den enkelte skal ha. Dere kan bygge en trygg hverdag basert på deres behov.

Kan barnet eller ungdommen min få BPA?

I rettighetsfestingen og rundskriv framkommer det tydelig at BPA skal også være et tilbud for barn og ungdom. Foreldre/foresatte til personer under 18 år med fysiske eller psykiske utfordringer kan søke om å få tjenesten BPA. Da vil foreldre/foresatte være fungerende arbeidsleder på vegne av den personen som er under 18 år og skal sikre en forsvarlig tjeneste med fokus på brukerstyringen.

Gå til toppen