Hva koster BPA-tjenesten?

For deg som får innvilget tjenesten kan kommunen på lik linje som alle andre tjenester de leverer kreve egenandel for noen oppgaver som utføres i hjemmet. Disse oppgavene ville du ha betalt egenandel for uansett hvilken tjeneste du hadde mottatt fra kommunen, så lenge de tilhører den kategorien. Ofte dreier det seg om renhold og praktiske oppgaver tilknyttet dette.

Resten av vedtaket ditt dekker kommunen direkte til leverandøren. De har ved kontraktsinngåelse signert standardkontrakter for BPA som regulerer timeprisen for en BPA-time. I den summen tas direkte og indirekte kostnader med. Dine ansatte skal ha grunnlønn, ansiennitet, helgetillegg, kveld og natt tillegg, helligdagstillegg, feriepenger, pensjon, forsikring, sykepenger, arbeidsgiveravgift og sosiale tillegg. I tillegg til dette har vi i Lifa-BPA en driftskonto som skal dekke utgifter som du har tilknyttet din ordning og som du er arbeidsleder for. Dette kan være tiltak i hjemmet i forhold til HMS, nødvendig utstyr til de ansatte, kostnadsdekning for de ansatte ved arbeidsleders reise eller aktiviteter.

Utover dette er vi i Lifa-BPA opptatte av at alle arbeidsledere skal få gode kurs om sin rolle og utvikle tjenesten. For å sikre en god læringskurve jobber vi kontinuerlig med å utvikle våre kurs for arbeidsledere og ansatte. Sikre at vi har oppdaterte håndbøker, maler og rutiner som er lett tilgjengelig via våre digitale flater.

Ditt vedtak, dine timer. Skulle du ikke benytte deg av de timene du er tildelt et år. Vil de timene refunderes i sin helhet til kommunen ved slutten av året. Skulle du bruke flere timer enn det du er tildelt, kan du bli stilt personlig ansvarlig for å dekke kostandene for disse. Er du i fare for å bruke flere timer enn du har innvilget, ber vi deg raskt om å kontakte din saksbehandler i kommunen.