Hvordan får jeg BPA?2021-08-12T08:43:49+02:00

Hvordan får jeg BPA?

Tjenesten brukerstyrt personlig assistanse vurderes og behandles i din respektive bokommune. Du må levere en søknad med utfyllende informasjon om ditt behov, diagnose og begrunnelse.

Å utarbeide en slik søknad kan være omfattende og krevende. Derfor tilbyr vi i Lifa-BPA å bistå deg i å utforme din søknad. Sammen kartlegger vi behovene dine og sammenfatter det i et skriftlig dokument med vedlegg som eventuelt er nødvendig.

Når kommunen mottar søknaden din vil du få et brev med informasjon om behandlingstid, klagerett og saksgang. På den måten kan du se når du kan forvente et svar.

Jeg fikk avslag på min søknad!2021-05-25T10:30:37+02:00

Dessverre er det slik noen gang. Vi råder deg til å lese gjennom svaret nøye. Hva baserer avslaget seg på? I brevet du fikk fra kommunen står retningslinjene for din klageadgang. Vi oppfordrer deg til å benytte denne muligheten dersom du mener din søknad er feilvurdert. Vi bistår deg gjennom hele prosessen.

Jeg fikk innvilget BPA, men ikke med så mange timer som jeg søkte om!2021-05-25T10:30:48+02:00

Gratulerer! Du er i hvert fall kommet i gang. I brevet du fikk fra din kommune, står det hvordan du går frem for å klage på avgjørelsen. Er det noe som ikke er kommet godt nok frem i din opprinnelige søknad? Er det noe de har vurdert feilaktig? Du har klagemulighet og vi oppfordrer deg til å benytte deg av denne muligheten. Ønsker du at vi ser gjennom saken sammen med deg og bistår deg i klageprosessen? Bare ta kontakt, vi stiller!

Jeg fikk innvilget BPA!2021-05-25T10:30:55+02:00

Gratulerer! Nå tar du steget inn i styre din egen hverdag i mye større grad enn tidligere. Du mottar informasjon fra din kommune om hvilke muligheter du har å gjøre valg på. I mange kommuner har de avtaler med ulike leverandører som du kan velge som arbeidsgiver til ditt team og som din samarbeidspartner. Andre kommuner tilbyr kun tjenesten gjennom kommunen selv. Å til sist har du de kommunene der du selv må finne en leverandør å forespørre kommunen om de kan inngå avtale med den leverandøren du ønsker å benytte.

Vi anbefaler deg å kontakte de ulike leverandørene før du bestemmer deg. Finn den leverandøren som bistår deg med det du har behov for. Ingen leverandør er helt lik og alle tilbyr ulike tjenester. Du er tjent med å gjøre en grundig gjennomgang av dine valgmuligheter for tiden som kommer.

Gå til toppen