Timekonto

Alle som får innvilget BPA får et vedtak på et fast ukentlig timeantall fra kommunen. Vedtaket er en beregning av det gjennomsnittlige behovet for assistanse fordelt på et år. Disse timene er det opp til arbeidsleder å fordele utover året, slik at behov og interesser ivaretas. Da er det viktig at arbeidsleder har kontroll på hvor mange timer som er brukt og hvor mange som gjenstår. I våre systemer kan du raskt logge deg inn å ha full oversikt.

Til enhver tid har du kontroll over timene tilknyttet din ordning. Kontinuerlig oversikt som gir deg en fleksibel hverdag eller mulighet til spare opp til en periode med økt behov. Innvilgede timer må benyttes inneværende år. Timer som du ikke benytter i din BPA-ordning vil ved årets slutt bli tilbakeført kommunen.