Den gir foreldre mulighet til å fordele oppmerksomheten og ressursene til alle. Den kan gi avlastning og pusterom. Tjenesten legger til rette for en forutsigbar hverdag der dere legger føringene som passer inn i deres hjem og hverdag. Samtidig som det gir dere kontroll på hvem som kommer og hvilken opplæring den enkelte skal ha. Dere kan bygge en trygg hverdag basert på deres behov.