Gratulerer! Du er i hvert fall kommet i gang. I brevet du fikk fra din kommune, står det hvordan du går frem for å klage på avgjørelsen. Er det noe som ikke er kommet godt nok frem i din opprinnelige søknad? Er det noe de har vurdert feilaktig? Du har klagemulighet og vi oppfordrer deg til å benytte deg av denne muligheten. Ønsker du at vi ser gjennom saken sammen med deg og bistår deg i klageprosessen? Bare ta kontakt, vi stiller!