I rettighetsfestingen og rundskriv framkommer det tydelig at BPA skal også være et tilbud for barn og ungdom. Foreldre/foresatte til personer under 18 år med fysiske eller psykiske utfordringer kan søke om å få tjenesten BPA. Da vil foreldre/foresatte være fungerende arbeidsleder på vegne av den personen som er under 18 år og skal sikre en forsvarlig tjeneste med fokus på brukerstyringen.