BPA bidrar til en trygg og forutsigbar overgang fra barn til ungdom, ungdom til voksen.  Med selv å styre tjenesten legger du til rette for selvstendiggjøring og utvikling slik det passer dere. Mange foreldre opplever en bedre avlastning, større kontroll, redusert stress og økt livskvalitet for hele familien. Mange uttrykker også at de opplever å mestre egen hverdag bedre og at BPA gi de den fleksibiliteten de behøver.

BPA skal bidra til et likeverdig og fritt liv uavhengig av funksjonsnivå.