Personvernerklæring for Lifa-BPA AS

1. Behandlingsansvarlig

Norbye & Konsepta AS er på vegne av Lifa-BPA AS behandlingsansvarlig for selskapet behandling av personopplysninger.

2. Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger:

  • Kontaktinformasjon du deler når du tar kontakt med oss. Det være seg navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
  • Informasjonen du gir når du tar kontakt ved bruk av tekstboks. Vi ber om at du ikke deler sensitive opplysninger via kontaktskjemaet.
  • Vi lagrer informasjon dersom du melder deg på kurs eller søker jobb.

3. Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon og tilbud via din kontakt med oss. Vi vil gi deg opplysninger via telefon eller e-post. Opplysningene behandles også hvis din kontakt gjelder kursadministrasjon, påmelding og/deltagelse i aktiviteter.

4. Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon eller e-postadresse benyttes for å kunne ta kontakt med deg etter du har sendt inn kontaktskjema. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernordningens artikkel Art 6 (b).

5. Utlevering av opplysninger til en tredjepart

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. Vi vil dele nødvendig informasjon til våre samarbeidspartnere:

  • Administrasjon i kommunen henvendelsen kommer fra. Vi må ta kontakt med dem og levere nødvendig informasjon i de situasjoner det er avgjørende for at vi skal holde vår del av avtalen mellom kontaktperson og Lifa-BPA AS. Informasjon som deles vil anonymiseres hvis det ikke foreligger særskilte grunner til at vi må levere mer informasjon.
  • Kurs og undervisning. For å kunne levere kurs og undervisning må vi informere en tredjepart for å kunne dekke behovet i de tilfeller vi ikke kan dekke det innad i firmaet. Informasjon som gis vil ikke inneholde personopplysninger som ikke er av nødvendighet for at kurset skal gjennomføres. Nødvendig informasjon vil være navn på påmeldte og innhold i kurset.

6. Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav. Informasjon som ikke må lagres etter bokføringsloven, vil slettes når samarbeidet er avsluttet og det ikke ligger noen særskilt grunn til at vi skal lagre informasjon.

7. Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

8. Personvernombud

Vårt personvernombud er Camilla Sigvaldsen, som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

9. Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

Vi har taushetsplikt etter Lov om helsepersonell (helsepersonelloven) §21.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting eller sletting kan sendes skriftlig til:

post@lifa-BPA.no

Lifa-BPA AS