Døgnkontinuerlig vakttelefon

Alle arbeidsledere og ansatte kan kontakte oss ved akutte behov utenfor kontortiden (mandag til fredag, 8.00 til 15.30). Vi har 24/7 beredskap for akutte hendelser eller utfordringer som må løses umiddelbart. Trenger du bistand til å finne vikar ved sykdom? Eller har det oppstått en uønsket hendelse? Vi løser dette sammen med deg!

Døgnåpen vakttelefon