Hvem er Lifa-BPA?

Vi er et nyetablert lokalt firma, med mange års erfaring innen BPA og helse fra tidligere jobber. Vårt ønske er å være en lett tilgjengelig leverandør, som raskt bistår når livet skjer. Vår erfaring er at arbeidsledere og ansatte har stor nytte av en leverandør som er lett tilgjengelig og raskt på pletten.

Vi ønsker å være lokalt til stede, slik at vi vet hvem du er, hvem dine ansatte er og hvor du bor. Vi mener det er mange fordeler med å være i nærmiljøet. Når behov oppstår, er vi lett tilgjengelig og bare et steinkast unna. Vi kjenner samfunnet, landsdelen, lokalmiljøet og normene. Likeså viktig ønsker vi å bidra til å skape gode arbeidsplasser med gode betingelser for dine ansatte. På den måten skaper vi flere bærekraftige arbeidsplasser og bidrar samfunnsøkonomiske for vår landsdel. Vi tror at det for arbeidsledere er viktig å tilby sine ansatte de beste betingelsene for den viktige jobben de gjør.

Lifa er det gammelnorske ordet for å leve. Som igjen stammer fra det norrønte ordet «lifir». Så allerede langt tilbake i vår tid var det å leve en viktig faktor, som vi gjennom århundrer har utviklet og utfordret. Det skal vi fortsette med! Vår motivasjon og mål er at alle skal kunne leve de livene de ønsker. Vi som mennesker er alle helt unike og uvurderlige. Vi har ulike mål, drømmer og ønsker. Det skal vi ha stor respekt for, det skaper et vakkert mangfold. Likeså skal vi være gode på å løfte hverandre opp, se muligheter og legge til rette for mestring. Lifa-BPA jobber kontinuerlig med å være en leverandør som verdsetter det unike, legger til rette for mulighetene og ønsker å være med å flytte grenser.

Brukerstyrt personlig assistanse, mulighetenes tjeneste! Vi vet at behovene er forskjellige, likeså historiene og opplevelsene. Enhver er unik og skal ha en skreddersydd ordning tilpasset seg og sitt liv. Noen har også behov for helsetjenester i sin ordning. Disse helsetjenestene skal ofte følges opp av assistenter uten tidligere erfaring. I Lifa-BPA har vi en fag og kvalitets ansvarlig, Camilla Sigvaldsen. Camilla ble utdannet sykepleier i 2006 og har jobbet innen flere ulike felt. Hun har også en videreutdanning i intensivsykepleie. Hun vil alltid bistå i forhold til faglige utfordringer, opplæring, kurs og utvikling. Hun bidrar gjerne både arbeidsledere og assistenter i faglige utfordringer de måtte møte i hverdagen.

BPA ble rettighetsfestet i 2015. Det gjenspeiler at tjenesten stadig er under utvikling. Få har mange års erfaring innen tjenesten. Vår daglige leder Kathrin Larsen har jobbet innen feltet i mange år allerede. Hun startet som BPA koordinator i 2013 og har de siste årene vært avdelingsleder. Hennes kunnskap, erfaring og kjennskap til ordningen er stor. Hun er brennende engasjert for de muligheter som BPA gir og for den livskvaliteten som hverdagen fylles med når BPA fungerer optimalt.

I Lifa-BPA står vi sammen for det unike, samholdet, likestilling og respekt for hverandre.
Kathrin Larsen
Daglig leder

Utdannet Radiograf, med over 17 års erfaring fra ulike tjenester innen helse og omsorg. Har fra 2014 bygget seg opp en bred erfaring og kunnskap innen hvordan BPA-tjenesten er regulert, utføres og organiseres. Hun har god erfaring med å tenke brukerstyring, forutsigbarhet, problemløsning, forebygging og være fleksibel i arbeidet med mennesker. Engasjementet for BPA-tjenesten er stort. Hun brenner for at mennesker skal leve sine liv, på sine premisser, få utforske mulighetene og utvikle seg personlig.

Camilla Sigvaldsen
Fagleder

Utdannet sykepleier i 2006 og intensivsykepleier i 2011. I sin yrkeskarriere har hun tilegnet seg bred erfaring og kunnskap fra blant annet akutt sykepleie, rehabilitering, hjemmetjeneste, intensivbehandling, tverrfaglig samarbeid og BPA. Hun motiveres av å kunne bidra til en forskjell, møte menneskers behov og at mennesker respekteres i de livsfasene de er i. Med bakgrunn i variert teoretisk, praktisk og evidensbasert kunnskap vil hun dele dem med ansatte, arbeidsledere og kollegaer gjennom undervisning og veiledning.