Digitale verktøy

Vi har valgt å benytte oss av nettbaserte løsninger som forenkler hverdagen og tilgangen til systemene. Via våre systemer har vi, du og den ansatte full kontroll på turnus, fravær, vikarbehov, timelister, registrering, rest timer, driftskonto, rutiner, HMS, avvikssystem og kvalitetssystem.

I våre systemer får alle parter sin unike innlogging som sikrer tilgangen til den informasjonen akkurat du behøver. Du kan også enkelt legge inn informasjon, maler og rutiner som du ønsker skal være lett tilgjengelig for dine ansatte. Samme informasjon når samtlige, uten at du må påse å informere hver enkelt.

Systemene vi benytter ivaretar GDPR lovverket og oppdateres ved behov.  Systemene har innlagt kontroll- og påminnelses funksjoner som varsler deg om mulige hendelser eller oppgaver du må utføre. Kontrollfunksjonene er et verktøy for deg som arbeidsleder, slik at du skal føle deg trygg på at din ordning drives i henhold til gjeldende lov og avtaleverk.

En av funksjonene er avvikssystemet. Systemet er digitalt og lett tilgjengelig for alle. Avvikssystemet er en viktig del for en trygg, forbyggende og utviklende arbeidshverdag. Systemet har til hensikt å fange opp uønskede hendelser som skal registreres og behandles i tråd med kravene til HMS. Vi oppfordrer alle til å bruke systemene våre, slik at sikrer et godt og trygt arbeidsmiljø for alle. Systemene skal også bidra til at vi kan ta lærdom og utvikle våre tjenester i tråd med våre erfaringer. Kom gjerne med innspill til oss. Sammen lager vi gode rutiner.