Lokal leverandør

Lifa-BPA leverer lokale tjenester til deg med brukerstyrt personlig assistanse. Vi skal være en attraktiv arbeidsgiver for dine ansatte i ditt lokale miljø. Det er viktig for oss at vi som leverandør er en del av det lokale næringslivet, som bidrar til å opprettholde gode trygge arbeidsplasser og bidrar til lokalsamfunnet. Vår bedrift har ingen konsern i ryggen med hovedsete i utlandet. Vi bygger opp solide tjenester for deg og ditt team her i vårt nærområde. Med vår brede erfaring innen BPA og ulike helsetjenester bistår vi deg når du har behov.

For arbeidsleder vil vi som lokal leverandør stille raskt opp til hjemmebesøk, møter og samtaler. Ved vårt kontor er du alltid velkommen. En av våre medarbeidere vi ta deg imot med et smil og sammen løser vi de utfordringer du har med deg for dagen. Dine ansatte vil ha en arbeidsgiver de raskt kan oppnå kontakt med og de kjenner medarbeiderne i bedriften. Felles for oss alle er at vi kjenner plassen vi bor på og har vårt nettverk her.  Vi som grunnleggere av Lifa-BPA tok steget fordi vi ønsker å være med å sikre at alle våre medborgere har muligheten til å leve et fritt og selvstendig liv. Vi er brennende engasjert for BPA tjenesten og dens muligheter!

Etter 2020 og koronavirusets herjinger har vi et sterkt ønske om å være med å bygge opp arbeidsplasser som sikrer hver enkelt ansatt. Våre lønns og arbeidsvilkår skal være konkurransedyktige og ettertraktede for den viktige jobben som utføres. Vi vet at mange arbeidsledere er opptatt av nettopp det. Sammen kan vi være med å bidra til lokalt næringsliv, ved å tilby mange solide arbeidsplasser og til samfunnsøkonomien.

Lifa-BPA har som mål å bidra til økt lokal aktivitet og friluftsliv for personer med psykisk og fysisk funksjonshemminger. Vi vil årlig bidra til organisasjoner i lokal miljøet som har som må å legge til rette for at alle skal kunne delta. Har du en god historie eller opplevelse å dele med oss om mulighetene som finnes, deler vi den gjerne videre!