Din personlige BPA-koordinator

I Lifa-BPA ønsker vi et tett samarbeid med våre arbeidsledere.

VI ønsker å kombinere fagkompetanse, erfaring og teknologi som sikrer deg effektive verktøy for virksomhetsstyring og planlegging. Ved å bygge nære relasjoner til vår konsulent skal våre arbeidsledere oppleve en bedre plattform å jobbe ut fra i det daglige. Et godt samarbeid bygd på en god relasjon og kommunikasjon vil sikre oppgavefordeling og arbeidsflyt rundt din ordning. Ved å ha en personlig konsulent vil du slippe å gjenta dine behov og ønsker, men bruke tiden til fremtidsrettet arbeid og planlegging. Vi skal utfordre deg til å utvikle din ordning til det beste for deg. Ved å ha samme mål og visjon er vi ett steg nærmere et «krutegodt» BPA team!

Våre koordinatorer er som folk flest, helt forskjellige. Alle og enhver er unik akkurat som deg og meg. Vi mener det skaper et mangfold hos oss som leverandør, der ulike mennesker sammen utgjør et helt fantastisk team. Vi har ulik erfaring, kompetanse, alder, bakgrunn og livserfaring.