Hvem er en brukerstyrt personlig assistent?

Yrket ditt skal du være stolt av!

Personer som jobber som brukerstyrt personlig assistenter har en utrulig viktig jobb! Det er de som er puslespill brikken i en BPA-ordning som utfører arbeidsoppgavene på en slik måte at mottakeren kan få et fritt, selvstendig og uavhengig liv. Deres personlige egenskaper er dedikerte til den enes ønsker og behov.

Det stilles ingen form for krav til utdannelse eller erfaring for å bli brukerstyrt personlig assistent. Det er du som person, dine erfaringer, interesser og personlige egenskaper som er avgjørende for om du passer til stillingen som er lyst ut.

Vurderer du å søke på stilling som brukerstyrt personlig assistent ber vi deg tenke gjennom om du vil passe inn i denne rollen. Tjenesten er en alternativ organisering av assistansebehov kontra tradisjonell helseomsorg. Din rolle er å være en utfører i noen andres hverdag. Oppgavene du skal utføre skal være etter arbeidsleders ønsker og behov. I alle situasjoner der liv leves, vil det oppstå uforutsette ting. En brukerstyrt personlig assistent evner å raskt omstille seg og være fleksibel i hverdagen. Oppgavene tilpasses og utføres i tråd med at livet skjer. En dedikert og omstillingsdyktig ansatt bidrar til å oppnå målsetningen for BPA. Det målet som arbeidsleder har satt for sin ordning og hverdag.

Det å være brukerstyrt personlig assistent gir deg en variert og spennende hverdag. Du vil oppleve nye ting, bygge deg masse generell erfaring og få relasjoner til mange andre mennesker. Du, i tråd av din rolle, vil være med å gi andre mennesker den livskvaliteten de har rett på, på lik linje med alle andre i samfunnet. Oppgavene hos de ulike arbeidslederne er like forskjellige som vi mennesker er unike. Det stiller store krav til deg som skal utføre de. Våre ansatte har en høy grad av servicenivå, de er fleksible og imøtekommende. Våre ansatte har et ønske om at alle skal kunne få leve livene slik de vil!

BPA er i utgangspunktet unntatt plikten til å dokumentere. I noen få særskilte tilfeller kan kommunen kreve dokumentasjon, men det vil da bli spesifisert. Det betyr at du ikke bruker mye av din arbeidstid til å notere ned og sammenfatte dine utførte oppgaver. Noen arbeidsledere vil utarbeide egne skjemaer for signering. Dette velger de selv, for å påse at de har kontroll over viktige oppgaver som skal fast utføres. Som ansatte er det da din plikt å påse at dette blir utført og dokumentert.

Du vil møte situasjoner eller hendelser som du ønsker å være mer forberedt på ved en senere anledning. Ved at din arbeidsleder har valgt en lokal arbeidsgiver for deg, kan du du raskt oppsøke oss for bistand. Kanskje behøver du mer kompetanse? Eller noen å drøfte med? Vi er her for deg!

I Lifa-BPA setter vi våre medarbeidere høyt! Vi vet hvor viktig din rolle er. Som arbeidsgiver ønsker vi å være fleksible, imøtekommende, ha et godt arbeidsmiljø og gi våre ansatte gode lønns og arbeidsbetingelser.