Forventninger, rettigheter og plikter for ansatte

Når du takker ja til tilbud om å være brukerstyrt personlig assistent i Lifa-BPA kan du forvente en spennende og annerledes arbeidshverdag. Våre forpliktelser til deg som ansatt er lik alle andre stillinger i samfunnet vårt. Vi har forutsigbare rutiner og digitale systemer som til enhver tid er oppdatert med gjeldende lovverk og informasjon.  Din nærmeste leder i det daglige er arbeidslederen eller medarbeidslederen for ordningen, Lifa-BPA er arbeidsgiveren. Sammen skal alle tre parter samarbeide om å skape et godt arbeidsmiljø, trygge rammer og gode hverdager.

I Lifa-BPA vet vi at fornøyde ansatte er nøkkelen til at dyktige BPA team fungerer. Vi ønsker at ansatte skal føle seg ivaretatt og at premissene gir de mulighetene til å stå i stillingen sin over år. Vi har derfor fokus på å gi de ansatte gode lønnsbetingelser basert på ansiennitet og utdanning, god pensjonssparing og seriøse arbeidsvilkår. Din arbeidsleder har valgt oss for at sine ansatte skal bli godt ivaretatt for den jobben de gjør, de er den viktigste ressursen vi har.

Alle som blir ansatt i Lifa-BPA får tilbud om assistent kurs. Ved å delta på kurset vil du få en bredere innsikt i rollen som brukerstyrt personlig assistent, hvilke oppgaver du kan forvente, dine rettigheter og plikter, etikk og moral og mye annet. Vi oppfordrer alle på det sterkeste til å velge å delta. I tillegg vil du få tilbud om andre kompetansehevende kurs og opplæringen som gjør det bedre rustet til å utføre dine arbeidsoppgaver.

Våre ansatte er unike med sine personlige egenskaper, erfaringer og kunnskap. Du som ansatt skal føle deg godt ivaretatt og verdsatt av oss som arbeidsgiver. Du skal føle deg trygg på at dine rettigheter blir godt ivaretatt og fulgt opp. Vi jobber målrettet for å sikre våre ansattes helse, arbeidsmiljø og deres sikkerhet. Lifa-BPA har bedriftshelsetjeneste til sine ansatte. De bidrar i vår hverdag på flere områder, og vil kunne kontaktes av hver enkelt ansatt ved behov. Da vi bygde opp våre systemer ønsket vi et brukervennlig HMS system der hver enkelt ansatt enkelt kan få oversikt over gjeldende lovverk, rutiner og plikter. Samt at de raskt kan melde fra om avvik, uønskede hendelser eller andre ting. Vi er stolte av å kunne tilby alle en unik innlogging til våre digitale system som gir hver enkelt tilgang til akkurat dette.