Lønn og arbeidsvilkår

Alle ansatte har forventninger til hvilke vilkår de skal utføre arbeid for. Vi har brukt mye tid på å fokusere på deg som arbeidsleder og din hverdag. Men vi tror at arbeidsledere har stort fokus på at deres ansatte skal ha de beste vilkårene mens de er ansatt hos deg. Assistentene utfører oppgaver som krever nøyaktighet, profesjonalitet, høy grad av servicenivå og egnethet. De skal være handplukket til sine oppgaver. Som arbeidsgiver stiller vi store krav til gjennomføring og til de ansattes plikter. Dette skal gjenspeile seg i hva de ansatte kan forvente av oss.

I Lifa-BPA vet vi at fornøyde ansatte er nøkkelen til at dyktige BPA team fungerer. Vi ønsker at ansatte skal føle seg ivaretatt og at premissene gir de mulighetene til å stå i stillingen sin over år. Vi skal gi dine ansatte gode lønnsbetingelser basert på ansiennitet og utdanning, god pensjonssparing og seriøse arbeidsvilkår. Du som arbeidsleder skal vite at dine ansatte blir godt ivaretatt for den jobben de gjør, de er den viktigste ressursen vi har.