Opplæring og utvikling

Rundskriv I-20/2000 beskriver ansvaret for at arbeidsleder og assistenter får nødvendig opplæring. Alle arbeidsledere skal gjennomgå minimumskrav til opplæring for å inneha rollen som arbeidsleder.

I grunnkurset for arbeidsledere får du en innføring i rollen du skal ha som arbeidsleder og hvilket ansvar du har i forhold til ansettelse av assistenter, arbeidstid, turnus, arbeidsmiljøloven, annet relevant lovverk, opplæring, HMS, lederkompetanse og bruk av vikarer.

Det å lede sitt eget team er en kontinuerlig utvikling og læringskurve. Noe faller deg helt naturlig og andre oppgaver må du bygge deg kompetanse på. I Lifa-BPA legger vi til rette for arbeidsleder å følge opp med kompetansehevende fagdager og kurs.

Som arbeidsleder har du ansvaret for å gi assistentene dine opplæring i sin rolle i din hverdag. Mens vi i Lifa-BPA sikrer innføring i emnene taushetsplikt, etikk, moral, plikter, lovverk, forflytning, HMS og generelt om rollen deres. Assistenter vil ha ulike behov for kompetansehevende kurs og opplæring avhengig av hvem de jobber for. Derfor fokuserer vi på å utarbeide eller innhente kurs og opplæring som er tilpasset hver enkelt ordning.

I en arbeidshverdag kan noen ansatte være utsatt for mulig bruk av tvang og makt ovenfor mottaker. Forebyggende tiltak er en prioritet hos oss. For å sikre den beste kompetansen til å gi våre ansatte den kunnskapen, har vi avtale med vernepleier Silje Netland fra Rom for Mestring og Utvikling. Hun er sertifisert instruktør fra Løvstadskolen.

Vårt engasjement for å videreformidle kunnskap er så stort at vi har utviklet vår egen kurs og kompetanse avdeling. I vår portefølje ligger det allerede mange ulike foredrag, kurs og kunnskapshevende emner som du kan ha nytte av. Noe av tiden vår bruker vi på å reise rundt å delta på forespørsel i kommuner, skoler, privatpersoner, medlemsorganisasjoner med mer.

Ta kontakt for mer informasjon.